rockbryta

Journal

Rock bryta de moderna metoderna

Royex-188

Sprängning har varit den mest effektiva metoden för rockbrytning. Det finns dock flera faror som är förknippade med denna metod. Särskilt de enorma chockvågorna och ljudet står för förorening, därför är sprängmetoden minst lämplig nära bostadshus. Också frågan om flygelar kan leda till skador för dem som arbetar i rockbrytande jobb. Nyare metoder utvecklas sålunda för att göra stenbrytningsmetoden mindre farlig. Eftersom det krävs mycket byggnadsarbete nära bostadsområdena kan dessa metoder utföra arbetet med minimala faror. Klicka på www.royex.se för att få veta de senaste teknikerna för rockbrytning.

Låt oss ta en titt på dem:
a. Fonborrmetoden: Denna metod innebär att borrning av enstaka hål kontinuerligt. Metoden FON refererar till snabb utvändig och nonpareil borrmetod. Rockbrytning kan uppnås med noggrannhet utan miljöförorening.
b. Fasmetod: Detta är ett stenbrottningssystem som kan bryta ner stenar. Processen är tyst, effektiv, säker och kostnadseffektiv. Hela proceduren omfattar en hydraulisk enhet, en kontrollmikrodator och en Aqual Splitter.
c. Användning av icke-explosiva ämnen: Dessa har utvecklats som den mest kostnadseffektiva men ändå det bästa sättet att bryta sten. Byggföretaget kommer att använda speciella patroner som är kapabla till lågintensiva blaster. Detta bryter sten men orsakar inte miljöskador som vid konventionell bergbrytningsprocess.

Royex-189

Den största fördelen med att använda alla ovanstående metoder är att hela arbetet kan uppnås av en enda person. De moderna rockbrytningsmetoderna har lyckats minska riskerna med framgång. Även användningen av tunga maskiner är nu begränsad. Sammantaget är detta ett enormt boost till byggföretag som kan uppnå sitt rockbrytande arbete på ett kostnadseffektivt sätt och snabbt. Innovationer är också på att söka nya metoder för rockbrytning. Introduktion av gas och kemikalier för att applicera tryck och bryta stenar pågår också. Hittills experimenteras dessa i liten skala men kan snart ta över de större uppgifterna. Byggnadsarbeten som tunnlar, landskap mm krävs kontinuerligt. Med tillkomsten av de nyare metoderna blir det mycket bekvämare för byggföretag.

site by bcz